Onze kantoren zijn gesloten op maandag 20 mei (Pinkstermaandag)

Wat zijn de sociale engagementen van GFI GOLD?

GFI GOLD wil geen ‘green washing’ doen door te beweren dat er ‘groen’ goud bestaat.

Door samen te werken met tegenpartijen die zelf verplicht zijn om de traceerbaarheid te garanderen van het goud en de metalen die zij produceren volgens specificaties van mondiale toezichthouders zoals de LBMA (“London Bullion Market Association”), kan GFI er indirect voor zorgen dat de op de markt gebrachte producten niet afkomstig zijn uit misbruik of illegale exploitatie van de mensenrechten en het milieu.

 

Als onderdeel van zijn activiteiten moet GFI GOLD voldoen aan de Europese verordening (EU 2017/821) die verplichtingen inzake zorgplicht in de toeleveringsketen voor goudimporteurs oplegt om de traceerbaarheid van op de markt gebracht goud te garanderen. GFI GOLD heeft een handboek voor interne procedures opgesteld met betrekking tot de traceerbaarheid van goud. Deze handleiding is van kracht sinds 2 maart 2023 en is goedgekeurd door de raad van bestuur van GFI. Het voorziet in de implementatie van beleid en praktijken om onze zorgplicht met betrekking tot de toeleveringsketen te respecteren, om de transparantie te bieden die nodig is om het vertrouwen van het publiek te wekken en onze wettelijke verplichtingen na te leven.

 

Erkennend dat risico's op ernstige negatieve gevolgen verbonden kunnen zijn aan de winning, handel, verwerking en export van mineralen uit conflict- of hoogrisicogebieden, en dat we de verantwoordelijkheid hebben om de mensenrechten te respecteren en niet bij te dragen aan conflicten, verbinden we ons ertoe om en in contracten en/of overeenkomsten gesloten met leveranciers een beleid opnemen dat voldoet aan de regelgeving voor de verantwoorde inkoop van goud. Wij verbinden ons ertoe ons te onthouden van elke handeling die kan bijdragen aan de financiering van een conflict en ons te houden aan het toepasselijke wettelijke kader.

 

De zorgplicht met betrekking tot de toeleveringsketen is een doorlopend, proactief en reactief mechanisme waarmee we ons ertoe verbinden onze inkoop en verkoop te controleren en te beheren om ervoor te zorgen dat deze niet bijdragen aan conflicten of aan de schadelijke gevolgen daarvan.

Op 3 punten:

1. Op het vlak van “Milieu” hebben we verschillende maatregelen genomen:

-   reductie van het elektriciteitsverbruik door het plaatsen van zonnepanelen en het moderniseren van de verlichting in onze kantoren;

-   vermindering van het papierverbruik en een strategie gericht op “minder papier”.

-   een gesprek opzetten met onze architecten over het rationeel energiegebruik en de isolatie van gebouwen;

-   transitie gaande in het wagenpark naar meer elektrische en hybride voertuigen (33% van het wagenpark);

-   hergebruik van een deel van de kartonnen verpakkingen van leveranciers om pakketten opnieuw te verpakken en opnieuw te verzenden;

2. Op het “maatschappelijk” niveau:

-   ondersteuning van sportieve waarden en in het bijzonder voor jonge sporters (o.a. hockeyclub Hoekies).

-   steun voor liefdadigheidswerken (bijvoorbeeld: “Les oeuvres du Soir”, “Télévie”).

-   voortgezette opleiding van het personeel (bijvoorbeeld talen, antiwitwaswetgeving, IT).

3. Op bestuursniveau:

-   toepassing van evenwichtig bestuur tussen alle aandeelhoudersvertegenwoordigers met het oog op het bevorderen van gedocumenteerde en objectieve strategische besluitvorming. Belangenconflicten worden upstream beheerd en kunnen schriftelijk worden gemeld in de notulen van de Raad van Bestuur.

-   minderheidsaandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en nemen actief deel aan strategische discussies en beslissingen.

-   de verschillende vaardigheden binnen de Raad van Bestuur zorgen voor complementariteit van reflecties.