Ons kantoor in Lasne is nu op afspraak geopend

Wat is de premie op een gouden munt? - GFI GOUD

De premie is het verschil (in %) tussen de “spot” prijs van een stuk en de aan- en verkoopprijs.

De premie kan zowel positief als negatief zijn en kan evolueren in functie van verschillende factoren. (de markt, de stock, de beschikbaarheid, de zeldzaamheid).

De aankoper zal er altijd belang bij hebben het investeringsstuk te kopen met de laagste premie, de verkoper daarentegen doet dit best met de hoogste premie.

Premies zijn al toegepast op de weergegeven prijzen.

 

De spot

De « spot » prijs is de intrinsieke waarde van het stuk t.t.z. de goudwaarde welke het bevat berekend op basis van de koers van het metaal op de internationale markten.

De Bid en Ask

De Bid (verkoopkoers) en de Ask (aankoopkoers) worden op basis van de spot berekend waarin GFI een premie zal toevoegen of aftrekken volgens de richting. (Aankoop/verkoop). Ze vertegenwoordigen onze aankoopprijs en onze verkoopprijs.

De Spread

Het verschil tussen de Bid en de Ask noemt men ook de Spread. Een investeerder zal hem moeten richten op een product met een kleine Spread want de spreiding van de prijs tussen aanbod en vraag zal lager zijn, wat de kosten verminderd wanneer de investeerder later een transactie zou willen doen.